Úvodem

Lidé odedávna putovali na různá poutní místa. Putovali pěšky, často i několik dnů nebo dokonce měsíců. Většinou byli odkázáni na pomoc a ochotu druhých lidí. Zpravidla tím chtěli Bohu vyjádřit svou lítost nad svým chybným jednáním, poprosit například za uzdravení nebo naopak za něj poděkovat. Rozvojem motorismu se zdálo, že pěším poutím takzvaně odzvonilo. Poutě se začaly více podobat poznávacím jednodenním zájezdům. Přesto v posledních letech můžeme pozorovat jistou renesanci poutí. Přibývá lidí, kteří znovu objevují hodnotu a kouzlo nejen pěších poutí, ale nově i cyklopoutí.

A právě cyklopoutí mezi poutními místy pražská Loreta – Sázavský klášter – klášter Želiv – Křemešník, Vám chce tento průvodce aspoň částečně přiblížit atmosféru putování. Přináší Vám netradiční dovolenou, kde nebudete vázáni na jedno místo. Naopak budete poznávat krásy krajiny na různých místech naší vlasti, kterou si tak budete moci představit v širších souvislostech. Průvodce je vybaven podrobnými cykloturistickými mapami, které Vám usnadní orientaci v terénu. Nabízí na výběr různě dlouhé trasy, upozorňuje na zajímavá místa. Navíc řada turistických míst, kudy trasy prochází, Vám jako poutníkům nabízí slevu na vstupném, stejně tak některá ubytovací zařízení. I samotná poutní místa Vám poskytnou slevu na komentované prohlídky. V případě Sázavského kláštera dostanete malý dárek. Pouť se dá zvládnout za tři dny, ale pobyt v jednotlivých poutních místech si můžete libovolně prodloužit. Můžete tak vyjet i na týdenní rodinnou dovolenou s dětmi (doporučuji staršími 10 let). Nejkratší poutní trasa mezi pražskou Loretou a Křemešníkem měří 165 km, nejdelší pak 229 km.

Přeji Vám jízdu bez nehod, prožitek radosti z krásné přírody a potěšení z uměleckých děl a staveb, které na cestě budete potkávat. Doufám, že si tím dopřejete odpočinek od všech starostí, a že se ve svých vzpomínkách budete rádi vracet do míst, které na pouti navštívíte.

Petr Holkup

Aktuality

  • Vyhrajte cykloprůvodce s Muzeem rekordů
  • 11. 6. 2016 Na festivalu Pelhřimov – město rekordů, byla veřejnosti poprvé představena nová poutní cyklotrasa pražská Loreta – Sázavský klášter – klášter Želiv – Křemešník.